Rytmisk Musiker

18 (trukket)

Alle musikere på Rytmisk linje og Produktion arbejder med både skabende og performative færdigheder. Alle musikere både skriver og udøver musik.

MGK Sjælland er et 3-årigt overbygningskursus. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK Sjælland undervisningen kan foregå på Gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Tyoisk kan det omhandle solo undervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre hold undervisning.

På de første to MGK Sjælland år undervises der ugentligt i:

 • Sammenspil kombineret med hørelære
 • Musikkundskab - kunstnerisk udviklingsarbejde
 • Teori ved klaveret
 • Hovedinstrument
 • SSB
 • Rytmegruppe workshop + improvisation
 • Kor for sangere

 

På 6 weekendkurser undervises der på de første 2 år i:

 • Sangskrivning
 • Performance
 • Musikproduktion
 • Studieindspilning
 • Turnevirksomhed
 • Music Management
 • Video produktion

 

Desuden afholdes årligt et varierende antal workshops, jam sessions og koncerter.

Der afholdes to turnéer i løbet af året.

 

På tredje MGK år undervises der i projekthåndtering hvor kursisterne initierer og driver 4 projekter.

Års og afgngskoncerter afholdes på MGK Sjællands årlige AFSÆT festival på Tapperiet i Køge