Rytmisk Musiker

18 (trukket)

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK undervisningen kan foregå på Gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Tyoisk kan det omhandle solo undervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre hold undervisning.

På de første to MGK år undervises der ugentligt i:

 • sammenspil
 • musikkundskab
 • hørelære
 • bi-instrument
 • hovedinstrument
 • SSB
 • øvehold
 • kor

 

På 6 weekendkurser undervises der på de første 2 år i:

 • sangskrivning
 • performance
 • musikproduktion
 • studieindspilning
 • turnevirksomhed
 • Music Management
 • Video produktion

 

Desuden afholdes årligt et varierende antal workshops, jam sessions og koncerter.

Der afholdes to turnéer i løbet af året.

 

På tredje MGK år undervises der i projekthåndtering:

 • kursisten initierer og driver selvstændigt 4 projekter