Rytmisk Musiker

18 (trukket)

 

Alle musikere på Rytmisk linje og Produktion arbejder med både skabende og performative færdigheder. Alle musikere både skriver og udøver musik. Har du valgt AM linjen får du endvidere lejlighed til at formidle/lede musikalske sammenhænge.

MGK Sjælland er et 3-årigt overbygningskursus. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK Sjælland undervisningen kan foregå på gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle solo undervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre holdundervisning.

På de første to MGK Sjælland år undervises der ugentligt i:

 • Sammenspil kombineret med hørelære
 • Musikkundskab - kunstnerisk udviklingsarbejde
 • Teori ved klaveret
 • Hovedinstrument
 • SSB
 • Rytmegruppe workshop + improvisation
 • Kor for sangere

 

På 6 weekendkurser undervises der på de første 2 år i:

 • Sangskrivning
 • Performance
 • Musikproduktion
 • Studieindspilning
 • Turnevirksomhed
 • Music Management
 • Video produktion

 

Desuden afholdes årligt et varierende antal workshops, jam sessions og koncerter.
Der afholdes to turnéer i løbet af året.

På tredje MGK år undervises der i projekthåndtering hvor kursisterne initierer og driver 4 projekter.
Års- og afgngskoncerter afholdes på MGK Sjællands årlige AFSÆT festival på Tapperiet i Køge