Rytmisk Musiker

 

1. og 2. år undervises der ugentligt i:

  • Sammenspil 
    Musikkundskab - kunstnerisk udviklingsarbejde
  • Teori/hørelære
  • Hovedinstrument
  • SSB
  • Rytmegruppe workshop + improvisation
  • Kor 

 

På særligt tilrettelagte kursusdage undervises der i emner, der kan inspirere og understøtte den enkelte kursists musikalske udvikling samt bidrage til det tværfaglige fællesskab.

 

3. år undervises der i:

Projekthåndtering, hvor kursisterne initierer og driver fire projekter.

 

Desuden afholdes årligt et varierende antal workshops, koncerter og turnéer.

Års- og afgangskoncerter afholdes på MGK Sjællands årlige festiival AFSÆT.