Musikproduktion

Lyd- og Musikproduktionslinjen følger den samme struktur som den rytmiske linje.

1. og 2. år undervises der ugentligt i:

  • Lydteknik - teori og praksis
  • Produktion af egen musik
  • Koncertafvikling - teori og praksis
  • Musikkundskab - kunstnerisk udviklingsarbejde
  • Hørelære inklusiv spektral gehør
  • SSB

 

På særligt tilrettelagte kursusdage undervises der i emner, der kan inspirere og understøtte den enkelte kursists musikalske udvikling samt bidrage til det tværfaglige fællesskab.

 

3. år undervises der i:

Projekthåndtering, hvor kursisterne initierer og driver fire projekter.

 

Desuden afholdes årligt et varierende antal workshops, koncerter og turnéer.

Års- og afgangskoncerter afholdes på MGK Sjællands årlige festiival AFSÆT.