Rytmisk Linje

Optagelsesprøver afholdes på Køge Musikskole d. 4. - 8. marts 2024

 

Hovedfag

Du skal som minimum spille/synge to numre (max. 10 min.), hvoraf ét skal udføres i sammenspil med andre musikere (to eller flere). Du kan med fordel vælge at spille/synge numre af forskellig karakter. 

MGK Sjælland stiller ikke musikere/band til rådighed, men er gerne behjælpelig med at formidle kontakt til musikere, der eventuelt vil kunne akkompagnere dig ved optagelsesprøven.

Indstuderingsprøve

(undtagen trommer/percussion)
Du vil blive prøvet i indstudering af en forespillet sang, hvor din melodiske og harmoniske tilegnelsesevne, hukommelse og improvisationsfærdigheder bliver testet. I sangen indgår en passage, som du ca. 14 dage før prøven får tilsendt på noder og skal lære hjemmefra.

 

Du vil blive prøvet i dine rytmiske færdigheder, fornemmelse for underdeling og koordineringsevne ved imitation af enkle rytmiske strukturer (hold en grundpuls i fødderne og klap figuren med hænderne).

Ansøgere på trommer/percussion:
Du vil blive prøvet i rytmisk imitation, variation og improvisation over forespillede rytmer på dit hovedinstrument.

Du vil blive prøvet i dine rytmiske færdigheder, fornemmelse for underdeling og koordinerings evne ved imitation af enkle rytmiske strukturer (hold en grundpuls i fødderne og klap figuren med hænderne).

 

Samtale

Efter en kort votering afsluttes optagelsesprøven med en samtale, hvor censorerne evaluerer din præstation og giver dig konstruktiv kritik. Du får desuden en karakter efter 7-trins skalaen.

 

 

Generelt

Ved optagelsesprøven deltager eksterne censorer godkendt af Kulturministeriet. Vi forsøger at gennemføre prøven under så afslappede former som muligt. Selvom vi prøver dine færdigheder indenfor specifikke fagområder, er dit musikalske udtryk og talent mindst lige så vigtigt. Derfor opfordrer vi dig til at vælge stykker i en sværhedsgrad, som du føler dig godt tilpas i.

Prøven varer sammenlagt 20 minutter.