Musikproduktion

Optagelsesprøver afholdes på Køge Musikekole d. 4.-8. marts 2024

Hovedfag

Du skal uploade mindst 2 lydeksempler på egne musikproduktioner med tilhørende beskrivelse af hvert enkelt nummer samt arbejdsprocessen. Der ud over skal du lave en beskrivelse af dine erfaringer med lydteknik/-produktion samt dine fremtidsvisioner. Du mailer materialerne senest d. 26. februar til mgk.sjaelland.optagelsesproever@gmail.com


Ved prøven har du mulighed for at fremlægge og perspektivere materialet.

 

Yderligere opgaver til prøven

  1. Du vil blive præsenteret for en lydoptagelse som du skal lave lyd på, indstille niveauer, panorere mm. på en mixer.
  2. Du vil blive prøvet i dine høremæssige færdigheder ved imitation af en forespillet melodi.
  3. Du vil blive prøvet i dine rytmiske færdigheder, fornemmelse for underdeling og koordinerings evne ved imitation af enkle rytmiske strukturer (hold en grundpuls i fødderne og klap figuren med hænderne).

Herudover har du mulighed for eventuelt at præsentere dine færdigheder på et selvvalgt bi-instrument. Det er ikke obligatorisk og må maximalt vare 2 minutter.

 

Samtale

Optagelsesprøven afsluttes med en samtale, hvor censorerne evaluerer din præstation, giver dig konstruktiv kritik og gode råd, og hvor du får en karakter på 7 trinsskalaen svarende til din kursusegnethed.

 

Generelt
Censorerne, som vurderer din kursusegnethed, har eller har haft fast tilknytning som undervisere ved et musikkonservatorium i Danmark.
Vi forsøger at skabe de optimale rammer for at kunne afholde alle prøver i en rolig, seriøs og konstruktiv atmosfære.
Selvom vi prøver dine færdigheder indenfor specifikke områder er dit musikalske udtryk og unikke talent lige så vigtigt. Derfor opfordrer vi dig til at vælge dit musikalske materiale indenfor de musikalske rammer og sværhedsgrader som du selv føler dig hjemmevant og godt tilpas i.
Optagelsesprøven varer sammenlagt ca. 20 minutter.