Klassisk Musiker

 

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole.

Formålet er at kvalificere til et aktivt liv som musiker, komponist, sanger eller underviser.

Igennem kurset er målet at nå et niveau, så man som minimum kan bestå en optagelsesprøve ved et musikkonservatorium, uden at det dermed betyder, at man skal søge den vej.

Undervisningen ved MGK kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK-undervisningen kan foregå på gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle solo undervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde, at mange MGK-kursister går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre holdundervisning.

 

På klassisk linje undervises der ugentligt i:

 • Hovedfag (instrument, sang eller komposition)
 • Kammermusik (evt. ensemblesang for sangere)
 • teori og hørelære
 • bifagsklaver (guitarister kan vælge faget guitarteori fra 2. år)
 • Særligt akkompagnements-bifag for pianister
 • SSB (obligatorisk på 1. år, valgfrit derefter)
 • Musikkundskab (3x10-ugers forløb fordelt over 3 år)

 

På kursusdagene undervises der i:

 • PR og præsentation
 • Performance og præstation
  Fysisk og mental musikersundhed
 • Komposition
 • Improvisation
 • Kammermusik
 • Kor

 

Der afholdes årligt et varierende antal koncerter i samarbejde med eksterne koncertarrangører.

MGK-ensembler medvirker ved Køge Kammermusik Festivals koncerter, konkurrence og masterclasses samt ved festivalen TIDLØS.

Kursister, der spiller et strygeinstrument, tilbydes at spille i Region Sjællands strygeorkester PRESTO.

MGK-kursister deltager aktivt i det opsøgende talentarbejde i Region Sjælland.

Udvalgte elever tilbydes et praktikforløb med Ensemble Storstrøm.

Desuden ydes der i videst muligt omfang støtte til deltagelse i eksterne kurser, masterclasses og konkurrencer, som understøtter kursistens musikalske udvikling.