Klassisk Musiker

18 (trukket) 2

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK undervisningen kan foregå på Gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Tyoisk kan det omhandle solo undervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre hold undervisning.

På klassisk linje undervises der ugentligt i:

  • Hovedfag
  • Kammermusik (evt. ensemblesang for sangere)
  • teori og hørelære
  • bifagsklaver (guitarister kan vælge faget guitarteori fra 2. år)
  • Særligt bifag for pianister
  • SSB (obligatorisk på 1. år, valgfrit derefter)

 

I løbet af sæsonens kursusdage undervises der i:

  • Kammermusik (afsluttes med koncert og indspilning)
  • Kor
  • Workshops i f.eks. komposition, improvisation, performance
  • Fysisk og mental musikersundhed

 

Der afholdes årligt et varierende antal koncerter i samarbejde med eksterne koncertarrangører.

MGK-ensembler medvirker ved Køge Kammermusik Festivals koncerter, konkurrence og masterclasses samt ved Suså Festivalen

Kursister, der spiller et orkesterinstrument, tilbydes at spille i Region Sjællands ungdomssymfoniorkester PRESTO.

MGK-kursister deltager aktivt i det opsøgende talentarbejde i Region Sjælland.

Udvalgte elever tilbydes et praktikforløb med Ensemble Storstrøm.

Desuden ydes der i videst muligt omfang støtte til deltagelse i eksterne kurser, masterclasses og konkurrencer, som understøtter kursistens musikalske udvikling.