Klassisk Musiker

MGK er et 3-årigt talentudviklingskursus finansieret af Staten.

Formålet med MGK er at kvalificere til et aktivt liv som musiker (instrumentalist/sanger), komponist og/eller underviser. På den særlige AM-linje lærer man desuden at formidle og lede musikalske sammenhænge. Ved at følge kurset opnås et niveau, så man kan bestå en optagelsesprøve ved et musikkonservatorium, uden at det dermed betyder, at man skal søge den vej.

Undervisningen på MGK kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK-undervisningen kan evt. foregå i samarbejde med musikskoler og gymnasier i regionen. Det kan f.eks. være soloundervisning i bifag/hovedfag. I det tilfælde, at mange MGK-kursister kommer fra samme institution, kan MGK Sjælland også gennemføre holdundervisning decentralt.


På klassisk linje undervises der ugentligt i:

Hovedfag (instrument, sang eller komposition)
Kammermusik (evt. ensemblesang for sangere)
Teori og hørelære
Bifagsklaver (guitarister kan vælge faget guitarteori fra 2. år)
Særligt akkompagnements-bifag for pianister
SSB (obligatorisk på 1. år, valgfrit derefter)
Musikkundskab (3x10-ugers forløb fordelt over 3 år)

På kursusdagene undervises der i emner, der kan inspirere og understøtte den enkelte kursists musikalske udvikling samt bidrage til det tværfaglige fællesskab.

Der afholdes årligt et varierende antal koncerter i samarbejde med eksterne koncertarrangører.

MGK-ensembler medvirker på klassiske festivaler og har mulighed for at deltage i konkurrencer og masterclasses.

MGK-kursister deltager aktivt i det opsøgende talentarbejde i Region Sjælland.

Udvalgte kursister kan evt. tilbydes et praktikforløb med Ensemble Storstrøm.

Desuden ydes der i videst muligt omfang støtte til deltagelse i eksterne kurser, masterclasses og konkurrencer, som understøtter kursistens musikalske udvikling.