Undervisningen

På MGK Sjælland kan man søge om optagelse på Rytmisk linje, Klassisk linje, AM-linjen eller Musikproduktionslinjen.

Alle kursister arbejder med både skabende og performative færdigheder, og på AM-linjen er der desuden et fokus på pædagogiske færdigheder.

MGK Sjælland er et 3-årigt talentudviklingskursus placeret på Køge Musikskole. Undervisningen kan dog foregå over fire eller evt. fem år, hvis man f.eks. går på gymnasiet eller har anden skolegang.

I særlige tilfælde kan dele af MGK-undervisningen foregå på musikskoler i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle soloundervisning på hoved- og bifagsinstrument. 
 

Formålet med MGK er:

  • At uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv
  • At forberede elever til optagelse på et musikkonservatorium eller en anden videregående musikuddannelse.

 

Generelle oplysninger:

  • Optagelsesprøve finder sted i foråret.
  • Undervisningsåret strækker sig fra ultimo august til primo juni. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.
  • MGK finansieres af Staten og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år. Der kan dispenseres for aldersgrænserne.
  • Der er 7-10 ugentlige timer og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler.
  • Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at man har mindst 80% fremmøde i alle fag.
  • Der kan gives merit for undervisningen i de almene fag til elever, der ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder.

 

Læs Årsrapporten 2019 for MGK Sjælland her