Undervisningen

På MGK Sjælland kan man søge om optagelse på Rytmisk linje, Klassisk linje, AM linjen eller Produktionslinjen.

Alle kursister på Rytmisk linje og Produktion arbejder med både skabende og performative færdigheder. Alle kursister både skriver og udøver musik.

På AM linjen arbejder kursisterne udover performative færdigheder også med pædagogiske færdigheder og på Klassisk linje arbejdes der primært med performative færdigheder.

 

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK undervisningen kan foregå på gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle soloundervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre holdundervisning.

 

Formålet med MGK er:

  • At uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv
  • At forberede elever til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse.

 

MGK finansieres af Staten og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år (der kan dog dispenseres for aldersgrænserne). Der tilbydes undervisning i Klassisk musik, Rytmisk musik og Musikproduktion. Du kan se mere om de enkelte linjer på MGK-centrenes hjemmesider.

 

  • Optagelsesprøve finder sted i foråret
  • MGK er tilrettelagt som et 3-årigt forløb.
  • Undervisningsåret strækker sig fra ultimo august til primo juni. Undervisningen er gratis men er ikke SU-berettiget.
  • Undervisningen foregår enten på MGK centeret eller på én af regionens andre musik- og kulturskoler
  • Der er 7-10 ugentlige timer og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler.

 

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at eleven har mindst 80% fremmøde i alle fag. De 80% opgøres i hvert fag for sig og er således ikke et samlet gennemsnit af tilstedeværelsen i alle fag. 
 
Lederen af det enkelte MGK kan dog give dispensation for deltagelse i undervisningen i de almene fag til elever, som ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder i de pågældende fag.

Læs Årsrapporten 2019 for MGK Sjælland her