Deltagelse i undervisningen

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK undervisningen kan foregå på Gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle soloundervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium kan MGK Sjælland også gennemføre hold undervisning.

FORMÅLET MED MGK ER AT

  • Uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv
  • Forberede til optagelse på musikkonservatoriet eller en videregående musikuddannelse

MGK finansieres af Staten og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år ( Der kan dog dispenseres for aldersgrænserne). Der tilbydes undervisning i Klassisk musik, Rytmisk musik og Produktion. Du kan se mere om de enkelte linjer på MGK-centrenes hjemmesider.

  • Optagelsesprøve finder sted i foråret
  • MGK er tilrettelagt som et 3-årigt forløb.
  • Undervisningsåret strækker sig fra ultimo august til primo juni. Undervisningen er gratis men er ikke SU-berettiget.
  • Undervisningen foregår enten på MGK centeret eller på én af regionens andre musik- og kulturskoler
  • Der er 7-10 ugentlige timer og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler.

Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at eleven har mindst 80% fremmøde i alle fag. De 80% opgøres i hvert fag for sig og er således ikke et samlet gennemsnit af tilstedeværelsen i alle fag. 
 
Lederen af det enkelte MGK kan dog give dispensation for deltagelse i undervisningen i de almene fag til elever, som ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder i de pågældende fag.