Klassisk Linje - optagelseprøve

Optagelsesprøver afholdes på Køge Musikskole d. 15. - 16. marts 2024

 

 

Hovedfag

Du skal som minimum spille eller synge to stykker musik (max. 10 min.) af forskellig karakter, hvoraf mindst ét skal udføres som kammermusik eller med akkompagnement. 
Spiller du klassisk slagtøj skal prøven indeholde et stykke for stemt slagtøj og et stykke for percussion.

MGK Sjælland påtager sig ikke akkompagnementsopgaver, men hjælper gerne med kontakt til egnede akkompagnatører. 

Søger du optagelse med komposition som hovedfag, gælder følgende:
Forud for prøven skal du indsende 2 værker - både som PDF og MP3 filer. Derudover skal du vedlægge et CV og en motivation for at søge om optagelse.
Du skal sende materialet senest d. 1. marts til mgk.sjaelland.optagelsesproever@gmail.com
Optagelsesprøven er en samtale om dine værker + prøven i elementær hørelære.

 

Prima vista og skalaer:

  • En node, som skal spilles/synges prima vista
  • 2-3 skalaer efter eget valg i dur og mol (gælder ikke for sangere og komponister)

Prøve i elementær hørelære:

  • Eftersyngning af forespillede 3-klange i dur og mol evt. med tilføjede store eller små septimer.
  • Eftersyngning af en forespillet melodi (2 – 4 takter).
  • Rytmisk imitation af en enkel rytmisk struktur (hold en grundpuls i fødderne og klap rytmen).

 

 

Samtale

Efter en kort votering afsluttes optagelsesprøven med en samtale, hvor censorerne evaluerer din præstation og giver dig konstruktiv kritik. Du får desuden en karakter efter 7-trins skalaen.

 

 

Generelt

Den samlede prøve må ikke overstige 20 minutter.
Ved optagelsesprøven deltager eksterne censorer godkendt af Kulturministeriet. Vi forsøger at gennemføre prøven under så afslappede former som muligt. Selvom vi prøver dine færdigheder indenfor specifikke fagområder, er dit musikalske udtryk og talent mindst lige så vigtigt. Derfor opfordrer vi dig til at vælge stykker i en sværhedsgrad, som du føler dig godt tilpas i.