Klassisk Linje

Optagelsesprøver afholdes på Køge Musikskole torsdag den 5. og fredag den 6. marts 2020

 

Hovedfag
Du skal spille/synge to stykker, som du har forberedt, på dit hovedinstrument. De må tilsammen højst vare 10 minutter og mindst den ene skal være med akkompagnement eller i sammenspil med en anden musiker.
De to stykker skal være forskellige m.h.t. karakter, udtryk, tempo og periode.
Spiller du klassisk slagtøj skal prøven indeholde et stykke for stemt slagtøj og et stykke for percussion.
Skolen påtager sig ikke akkompagnementsopgaver, men hjælper gerne med kontakt til egnede akkompagnatører.
Har du evt. et bi-instrument, er du velkommen til at spille et stykke på dette – den samlede prøve må dog ikke overstige 20 minutter.

 

Prima vista og skalaer

  • En node, som skal spilles/synges prima vista
  • 2-3 skalaer efter eget valg i dur  og mol (gælder ikke for sangere)

Alle ansøgere vil til sidst, uden instrumentet i hånden, blive prøvet i elementære hørelærefærdigheder og rytmik.

  • Eftersyngning af forespillede 3-klange i dur og mol evt. med tilføjede store eller små septimer.
  • Eftersyngning af en forespillet melodi (2 – 4 takter).
  • Rytmisk imitation af en enkel rytmisk struktur (hold en grundpuls i fødderne og klap rytmen).

 

Samtale
Efter en kort votering afsluttes optagelsesprøven med en samtale med censorerne, hvor du får karakter efter 12 skalaen.

 

Generelt
Den samlede prøve må ikke overstige 20 minutter.
Ved optagelsesprøven deltager eksterne censorer med tilknytning til landets musikkonservatorier. Vi forsøger at gennemføre prøven under så afslappede former som muligt. Vi prøver dine færdigheder indenfor de enkelte områder, men dit musikalske udtryk og talent er mindst lige så vigtigt. Derfor opfordrer vi dig til at finde stykker i en sværhedsgrad, som du føler dig godt tilpas i.