Klassisk Linje - optagelseprøve

Optagelsesprøver afholdes på Køge Musikskole d. 15. - 16. marts 2024

 

NB! Fristen for tilmelding til optagelsesprøverne er d. 1. februar og foregår via dette link: http://www.musikalskgrundkursus.dk/

 

 

Hovedfag

Du skal spille/synge to stykker, som du har forberedt på dit hovedinstrument/fag. De må tilsammen højest vare 10 minutter og mindst den ene skal være med akkompagnement eller i sammenspil med en anden musiker. De to stykker skal være forskellige m.h.t. karakter, udtryk, tempo og periode.
Spiller du klassisk slagtøj skal prøven indeholde et stykke for stemt slagtøj og et stykke for percussion.

MGK Sjælland påtager sig ikke akkompagnementsopgaver, men hjælper gerne med kontakt til egnede akkompagnatører. Har du evt. et bi-instrument, er du velkommen til at spille et stykke på dette, – den samlede prøve må dog ikke overstige 20 minutter.

Søger du optagelse med komposition som hovedfag, gælder følgende:
Forud for prøven skal du indsende 2 værker - både som PDF og MP3 filer. Derudover skal du vedlægge et CV og en motivation for at søge om optagelse med komposition.
Du skal sende materialet til mgk.sjaelland.optagelsesproever@gmail.com. Afleveringsfrist følger.
Optagelsesprøven er en samtale om dine værker + hørelæretesten.

 

Prima vista og skalaer:

  • En node, som skal spilles/synges prima vista
  • 2-3 skalaer efter eget valg i dur og mol (gælder ikke for sangere og komponister)

Elementær prøve i hørelære:

  • Eftersyngning af forespillede 3-klange i dur og mol evt. med tilføjede store eller små septimer.
  • Eftersyngning af en forespillet melodi (2 – 4 takter).
  • Rytmisk imitation af en enkel rytmisk struktur (hold en grundpuls i fødderne og klap rytmen).

 

Samtale

Efter en kort votering afsluttes optagelsesprøven med en samtale med censorerne, hvor du får karakter efter 7-trins skalaen.

 

Generelt

Den samlede prøve må ikke overstige 20 minutter.
Ved optagelsesprøven deltager eksterne censorer med tilknytning til landets musikkonservatorier. Vi forsøger at gennemføre prøven under så afslappede former som muligt. Vi prøver dine færdigheder indenfor de enkelte områder, men dit musikalske udtryk og talent er mindst lige så vigtigt. Derfor opfordrer vi dig til at finde stykker i en sværhedsgrad, som du føler dig godt tilpas i.