AM Linje

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

Dele af MGK undervisningen kan foregå på gymnasier i Roskilde, Næstved, Vordingborg, Holbæk og Rønne. Typisk kan det omhandle solo undervisning på hoved og bifagsinstrument. I det tilfælde at mange MGK elever går på samme gymnasium, kan MGK Sjælland også gennemføre holdundervisning.

 

AM-linjen ved MGK Sjælland 
Almen Musikpædagogik

Musikformidling er en mulighed for specialisering på MGK Sjællands klassiske og rytmiske linjer, hvor vi fokuserer på formidling af musik både som udøvende musiker og som underviser.  Du kan søge AM linjen både med klassisk eller med rytmisk hovedinstrument.

Denne mulighed er især for dig, der drømmer om at undervise og om at sætte musikken i spil i både kendte og nye undervisningssammenhænge. 

Her tilbydes du et alsidigt MGK-forløb, hvor du - foruden dit hovedfag og de almene bifag - får undervisning i bl.a. kor- og ensembleledelse, sang og brugsklaver, musikkundskab, klaver, hørelære, sammenspil og formidling samt udvikler din evne til at formidle musik til både børn, unge og voksne. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og tilrettelægger forløbene i samarbejde med dig.

 

  • I løbet af dit MGK-forløb er du i praktik og opnår undervisningserfaring
  • Du bliver en del af et inspirerende studiemiljø på et af landets største MGK-centre. 
  • Optagelsesprøven består, udover det, som allerede er en del af den klassiske eller rytmiske optagelsesprøve, også af klaverspil og en opfølgende samtale. 

 

På AM-linjen med musikformidling som særligt fokus, opnår du faglige kompetencer, der forbereder dig til at kunne søge konservatoriernes bredere musikpædagogiske uddannelser, som f.eks. AM-linjen ved konservatorierne i København eller Århus.