AM Linje

  

Almen Musikpædagogik

Som kursist på AM-linjen følger du enten klassisk eller rytmisk linje og har desuden fokus på formidling og pædagogiske færdigheder. 

AM-linjen er især for dig, der drømmer om at undervise og om at sætte musikken i spil i forskellige former for undervisningssammenhænge. 

Udover de ugentlige fag har du særlige AM-fag som f.eks. korledelse, og du deltager desuden i praktikforløb. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og tilrettelægger forløbene i samarbejde med dig.

AM-linjen forbereder dig til at kunne søge konservatoriernes bredere musikpædagogiske uddannelser, som f.eks. AM-linjen ved konservatorierne i København eller Århus.