AM Linje

Optagelsesprøver afholdes d. 4.-8. marts 2024 (rytmisk AM)
+ d. 15.-16. marts 2024 (Klassisk AM) 

NB! Fristen for tilmelding til optagelsesprøverne er d. 1. februar og foregår via dette link: http://www.musikalskgrundkursus.dk/


Almen Musikpædagogik er en mulighed for specialisering på MGK Sjællands klassiske og rytmiske linjer, hvor vi fokuserer på formidling af musik både som udøvende musiker OG som underviser.  

AM-linjen er især for dig, der drømmer om at undervise og om at sætte musikken i spil i både kendte og nye undervisningssammenhænge. 
Her tilbydes du et alsidigt MGK-forløb, hvor du - foruden dit hovedfag og de almene bifag - får undervisning i bl.a. kor- og ensembleledelse, sang og brugsklaver, musikkundskab, klaver, hørelære, sammenspil og formidling samt udvikler din evne til at formidle musik til både børn, unge og voksne. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og tilrettelægger forløbene i samarbejde med dig.

På AM-linjen opnår du således faglige kompetencer, der forbereder dig til at kunne søge konservatoriernes bredere musikpædagogiske uddannelser, som f.eks. AM-linjen ved konservatorierne i København eller Århus. 

I løbet af dit MGK-forløb er du i praktik og opnår undervisningserfaring, og du bliver en del af et inspirerende studiemiljø på et af landets største MGK-centre.

Optagelse ved MGK Sjællands AM-linje:
Når du søger ind med henblik på at modtage undervisning i de ekstra AM-fag, skal du tilmelde dig optagelsesprøven til Klassisk eller Rytmisk linje med det hovedfag du har (instrument eller sang). I kommentarfeltet tilføjer du, at du ønsker optagelse med henblik på AM-linjen, og du kommer således til en udvidet prøve.

Du skal, udover det allerede beskrevne prøveindhold til Klassisk eller Rytmisk linje, også prøves i nedenstående fagområder:

Ekstra

  • Klaver: Et kort selvvalgt stykke + en kort prima vista (en melodistemme plus becifring), der udleveres af fagcensor på prøvedagen.
  • Sang: Et vers fra en dansk sang (uakkompagneret).
  • Uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

 

Ved den uddybende samtale skal du redegøre for, hvorfor du søger optagelse ved MGK med de ekstra AM-fag.

Afsat tid: 45 min. incl. votering.