AM Linje

Optagelsesprøver afholdes d. 4.-8. marts 2024 (rytmisk AM)
+ d. 15.-16. marts 2024 (Klassisk AM) 

 

Almen Musikpædagogik er en mulighed for specialisering på MGK Sjællands klassiske og rytmiske linjer, hvor vi fokuserer på formidling af musik både som udøvende musiker OG som underviser.  

AM-linjen er især for dig, der drømmer om at undervise og om at sætte musikken i spil i både kendte og nye undervisningssammenhænge. 
Her tilbydes du et alsidigt MGK-forløb, hvor du - foruden dit hovedfag og de almene bifag - får undervisning i bl.a. kor- og ensembleledelse, sang og brugsklaver, musikkundskab, klaver, hørelære, sammenspil og formidling samt udvikler din evne til at formidle musik til både børn, unge og voksne. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og tilrettelægger forløbene i samarbejde med dig.

På AM-linjen opnår du således faglige kompetencer, der forbereder dig til at kunne søge konservatoriernes bredere musikpædagogiske uddannelser, som f.eks. AM-linjen ved konservatorierne i København eller Århus. 

I løbet af dit MGK-forløb er du i praktik og opnår undervisningserfaring, og du bliver en del af et inspirerende studiemiljø på et af landets største MGK-centre.

Optagelse ved MGK Sjællands AM-linje:
Når du søger ind med henblik på at modtage undervisning i de ekstra AM-fag, skal du tilmelde dig optagelsesprøven til Klassisk eller Rytmisk linje med det hovedfag du har (instrument eller sang). I kommentarfeltet tilføjer du, at du ønsker optagelse med henblik på AM-linjen, og du kommer således til en udvidet prøve.

Du skal, udover det allerede beskrevne prøveindhold til Klassisk eller Rytmisk linje, også prøves i nedenstående fagområder:

Ekstra

  • Klaver: Et kort selvvalgt stykke + en kort prima vista (en melodistemme plus becifring), der udleveres af fagcensor på prøvedagen.
  • Sang: Et vers fra en dansk sang (uakkompagneret).
  • Uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

 

Ved den uddybende samtale skal du redegøre for, hvorfor du søger optagelse ved MGK med de ekstra AM-fag.

Afsat tid: 45 min. incl. votering.