Klassisk AM Linje

Optagelsesprøver afholdes på Køge Musikskole torsdag den 5. og fredag den 6. marts 2020

 

Optagelse ved MGK Sjællands nye AM-linje:

 

Når du søger ind på Klassisk linje med henblik på at modtage undervisning i de ekstra AM-fag, skal du tilmelde dig optagelsesprøven med det hovedfag du har (instrument eller sang).

 

I kommentarfeltet tilføjer du, at du ønsker optagelse med henblik på AM-linjen, og du kommer således til en udvidet prøve.

 

Du skal, udover det allerede beskrevne prøveindhold til Klassisk linje, også prøves i nedenstående fagområder.

 

Ekstra:

Klaver: Et kort selvvalgt stykke + en kort prima vista, der udleveres af fagcensor på prøvedagen.

Sang: Et vers fra en dansk sang (uakkompagneret).

Uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

 

Ved den uddybende samtale skal du redegøre for, hvorfor du søger optagelse ved MGK med de ekstra AM-fag.

 

Afsat tid: 45 min. incl. votering.