Klassisk Linje

18 (trukket) 2

På klassisk linje undervises der ugentligt i:

  • Hovedfag
  • Kammermusik (evt. ensemblesang for sangere)
  • teori og hørelære
  • bifagsklaver (guitarister kan vælge faget guitarteori fra 2. år)
  • Særligt bifag for pianister
  • SSB (obligatorisk på 1. år, valgfrit derefter)

 

I løbet af sæsonens kursusdage undervises der i:

  • Kammermusik (afsluttes med koncert og indspilning)
  • Kor
  • Workshops i f.eks. komposition, improvisation, performance
  • Fysisk og mental musikersundhed

 

Der afholdes årligt et varierende antal koncerter i samarbejde med eksterne koncertarrangører.

MGK-ensembler medvirker ved Køge Kammermusik Festivals koncerter, konkurrence og masterclasses samt ved Suså Festivalen

Kursister, der spiller et orkesterinstrument, tilbydes at spille i Region Sjællands ungdomssymfoniorkester PRESTO.

MGK-kursister deltager aktivt i det opsøgende talentarbejde i Region Sjælland.

Udvalgte elever tilbydes et praktikforløb med Ensemble Storstrøm.

Desuden ydes der i videst muligt omfang støtte til deltagelse i eksterne kurser, masterclasses og konkurrencer, som understøtter kursistens musikalske udvikling.